1 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรธรณี เผยสาเหตุแผ่นดินไหวกาญจนบุรี เพราะพลังรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์

ที่มา: https://www.sanook.com/news/7628318/กเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 4.9 บริเวณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุุรี โดยระบุว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นระดับความลึก 2 กิโลเมตรจากพื้นดิน โดยมีสาเหตุมาจากรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ที่พาดผ่านพื้นที่ จ.ตาก, อุทัยธานี, กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เป็นรอยเลื่อนตามแนวระนาบเหลื่อมขวา อีกทั้งยังเกิดอาฟเตอร์ช็อก หรือ แรงสั่นไหวตามมาอีก 2 ครั้ง ขนาด 1.6 และ ขนาด 3.0 ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 31 ธันวาคม โดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากตัวเขื่อนศรีนครินทร์ไปทางเหนือราวๆ 55 กิโลเมตร โดยไม่มีผลกระทบกับเขื่อนแต่อย่างใด แผ่นดินไหวครั้งนี้มีอัตราความเร่งของพื้นดิน เท่ากับ 0.014g โดยเขื่อนถูกออกแบบให้ต้านแรงแผ่นดินไหวด้วยค่า 0.1 g กรมทรัพยากรธรณี ยังระบุว่า บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้ เคยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้ว เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2526 ขนาด 5.3 และ วันที่ 22 เมษายน 2526 ขนาด 5.9 และ 5.2 ตามลำดับ นายสุวิทย์ โควสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง กรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่าการขยับตัวและเกิดแผ่นดินไหวครั้งนี้ เกิดขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยที่มีการศึกษาตามปกติ จากสถิติวงรอบน่าจะเกิดขึ้นทุก 50 ปี แต่ครั้งนี้วงรอบแค่เพียง 35 ปี แม้จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ยอมรับได้ แต่ก็ถือว่าเป็นการขยับตัวที่ไม่คาดคิด สำหรับรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ อยู่ในรองน้ำแม่กลองและแควใหญ่ ยาวไปถึงประเทศเมียนมา มีความยาวประมาณ 500 กิโลเมตร ที่ผ่านมาเคยเกิดแผ่นดินไหวอยู่เสมอๆ แต่ครั้งรุนแรงที่สุดเท่ามีการบันทึกเอาไว้ก็คือ ขนาด 5.9 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2526